Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

Képzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések – 30 óra

 

Továbbképzések időpontja:                   2019. 10. 10 - 10. 13.

 

Helyszín:                                                    Békéscsaba

Jelentkezési határidő:                            2019. 10. 04.

AZ OKTÓBERI KÉPZÉSEK BETELTEK!

részletesenrészletesen

Tréningek - 15 óra

 

Tréningek időpontja:                                    2019.10.10-10.13.

Helyszín:                                                       Békéscsaba

Jelentkezési határidő:                                 2019. 10. 04.

AZ OKTÓBERI KÉPZÉSEK BETELTEK!

részletesenrészletesen

Kárpát-medencei Nyári Pedagógus Akadémia

 

Akadémia időpontja:                                   2020.

Helyszín:                                                      Békéscsaba

Jelentkezési határidő:

 

 

 

részletesenrészletesen

Kárpát-medencei Pedagógiai Konferencia és Módszertani Napok

 

Konferencia időpontja:                               2019.11.04-11.07.

Helyszín:                                                     Szarvas

Jelentkezési határidő:                                2019.10.25.

részletesenrészletesen

Tehetséggondozó Konferencia

 

Konferencia időpontja:                               2019.11.27-11.28.

Helyszín:                                                     Szeged

Jelentkezési határidő:

részletesenrészletesen