Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

Képzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések – 30 óra

 

Továbbképzések időpontja:                      2019.07.23-07.26.

A kooperatív tanulás csoportmunka pedgógiája két időpontban is elérhető


                                                           2019.07.23-07.26.
                                                           2019.07.28-07.31.

 

Helyszín:                                                    Szarvas

részletesenrészletesen

Tréningek - 15 óra

 

Tréningek időpontja:                                    2019.10.10-10.13.

Helyszín:                                                       Szarvas

részletesenrészletesen

Kárpát-medencei Nyári Pedagógus Akadémia

 

Akadémia időpontja:                                   2019.08.08-08.11.

Helyszín:                                                      Békéscsaba

részletesenrészletesen

Kárpát-medencei Pedagógiai Konferencia és Módszertani Napok

 

Konferencia időpontja:                               2019.11.04-11.07.

Helyszín:                                                     Szeged, Szarvas

részletesenrészletesen

Tehetséggondozó Konferencia

 

Konferencia időpontja:                               2019.11.27-11.28.

részletesenrészletesen