Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

Hitélet

Bosco Szent Jánosról szóló kisfilmek célja, hogy megismertessék az embereket a szent életével és tevékenységével, szórakoztató és a mai kor embere számára kedvelt formában.

részletesenrészletesen

Ferenc pápa találkozott az olasz pedagógusokkal, és beszédében hangsúlyozta a találkozás kultúrájának átadását, a teremtésvédelmi nevelést, az iskola és a család közötti kapcsolat, szövetség fontosságát, a szolidáris cinkosságot a két fél között.

részletesenrészletesen
Article main image

Az ifjúsággal foglalkozó püspöki szinódus kérdőíve – már magyarul is elérhető

A Vatikán által összeállított kérdőív már magyar nyelven is elérhető.

A http://szia.katolikus.hu/ oldalon január 15-ig a 16-29 éves fiatalok válaszait várják.

(K. I.)

Az én Rómám címmel hirdet pályázatot a Római Magyar Akadémia, alapításának 90. évfordulója alkalmából.

részletesenrészletesen
Article main image

Katekézis a világháló segítségével

San Severo város fiataljai A szív éjszakája címmel készítettek videofilmet, amelyet a közösségi háló és a digitális világ segítségével szeretnék más fiatalokhoz eljuttatni, bebizonyítva, hogy létezik a kaekézis 2.0.

(K. I.)

Ferenc pápa október 6-án tartott beszédet a Gyermekek méltósága a digitális világban című konferencia résztvevőinek.

részletesenrészletesen

A tizedik éve megrendezésre kerülő akció célja az önkéntesség, a figyelem ráirányítása arra, hogy milyen fontos a másokért való tett, a gondoskodás.

részletesenrészletesen