Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

Bemutatkozunk

A SZEGEPI első tanévének megnyitása 2014-10-07

Article main image

Szeptember 27-én délután tartotta meg első tanévnyitó ünnepségét a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete.

Szeptember 27-én délután tartotta meg első tanévnyitó ünnepségét a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete. A Dóm téri Klebelsberg Teremben rendezett eseményen részt vettek az egyházmegyei köznevelési intézmények vezető pedagógusai és gazdasági szakemberei, valamint az Intézet munkatársai, továbbá a fenntartó Egyházmegye képviseletében Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök is. A díszvendégek között megjelent a névadó Gelsey Vilmos, továbbá Balog Zoltán miniszter és Lázár János miniszter, valamint a magyar gazdasági, kulturális, társadalmi élet több kiemelkedő személyisége. Jelen voltak társintézmények vezetői, a Gál Ferenc Főiskola dékánjai, a Szabó Gábor professzor, a Szegedi Tudományegyetem rektora, Marsi István a JGYPK dékánja is. Balog Zoltán miniszter megnyitója után Kiss-Rigó László püspök, majd pedig báró Gelsey Vilmos köszöntötte a létrejött intézetet. Kiss-Rigó László püspök átadta Gelsey Vilmosnak az egyházmegyei főiskolán alapított Glattfelder-díjat azért az áldozatos, több évtizeden át kifejtett tevékenységért, amellyel segítette a magyar köznevelés megújulását, és különösen is a katolikus nevelésügy fejlődését. Végül Kozma Gábor főigazgató bemutatta az Intézet működését és megköszönte a tevékenység megindításához nyújtott támogatásokat, segítséget.

 

Az ünnepségről megjelent sajtótudósítások elérhetőek itt.Az ünnepségen készült fényképek megtekinthetőek itt.

Article image gallery
Article image gallery