Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

Aktuális hírek

V. Hírvivők Konferencia „Égni kiégés nélkül - kötelességeink hálójában 2018-10-01

Article main image

Az V. Hírvivők Konferencia „Égni kiégés nélkül - kötelességeink hálójában" címmel 2018. szeptember 21-én került megrendezésre a Gál Ferenc Főiskolán.

A HÍRVIVŐK konferenciasorozat ötödik rendezvényére került sor 2018. szeptember 21-én a Gál Ferenc Főiskolán. A 2014-ben indult HÍRVIVŐK konferenciák az évek során tárgyalták a közösség- és kapcsolatépítés, a kapcsolatok helyreállításának, az értékkereső társadalom és az értékadó közösségek, a család-közösség-egyház, az elengedés és újrakezdés kérdését.

Az idén „Égni kiégés nélkül - Kötelességeink hálójában” címmel rendezték meg a konferenciát, a kiégés kérdését járva körbe. A humán szférában dolgozó szakemberek között alig akad olyan ember, akinél előbb vagy utóbb ne jelentkeznének a lelki és testi kimerülés, a kiégés jelei. A munka és a magánélet gyakran több erőt kíván a szakemberektől, mint amennyit ad. Szeretnénk elnyerni a belső békét és új energiára lelni, megtartó hitre vágyunk. A krízishelyzet hozzásegít, hogy eljussunk az igazi önmagunkhoz, s rátaláljunk Istenre.

A kimerültség esélyt ad arra, hogy növekedjünk belsőnkben. Ha stressz a fejben kezdődik, ha a kiégett ember önmagát hibáztatja állapotáért, akkor a változás is ott kezdődik el: magában az emberben. Mi vagyunk azok, akik fel tudunk lépni saját belső hajcsáraink ellen.

Meg tudjuk tanulni, hogy feladataink fontossági sorrendjét átalakítsuk. Be tudjuk gyakorolni, hogy kiegyensúlyozott életet éljünk. Akkor egyre elégedettebbek leszünk, s önbizalmunk erősödik. Aki nem fél a változástól, annak gyakran krízisen kell átmennie. Éppen korlátainkon keresztül fedezhetjük fel a lehetőségeinket, s ez felébreszti bennünk a bizalmat, hogy képesek vagyunk a kezünkbe venni az életünket.

A kiégett ember önmaga foglya. Úgy gondolja, hogy nincs kiút a tehetetlenségből. A változás akkor kezdődik, ha felreped az álarc, amikor nem rejtegeti többé önmaga előtt a munkájával és önmagával szembeni ellenérzést.

Elismerjük, hogy kiégtünk, hogy üresek és kedvetlenek vagyunk. Fáradtságos tanulási folyamat elfogadni önmagunkat. Saját korlátaink között ugyan, de reálisan viszonyulunk önmagunkhoz és a munkánkhoz. A kimerültségből kivezető út így segít hozzá, hogy belsőleg növekedjünk. Ismét hinni tudunk magunkban, gyógyító erőket szabadítunk föl magunkban és másokban. Újra fontossá válnak számunkra az emberi kapcsolatok, a mély tapasztalatok, víziók, értékek és célok. Akkor meg tud erősödni bennünk az akarat, hogy másképp cselekedjünk, s önbizalmunk is növekedni fog. S ekkor értelmet nyer a munkánk.

 A burnout-ot, azaz a kiégést tehát nemcsak katasztrófaként élhetjük meg, hanem valódi lehetőségként a változásra. Fel kell ismernünk és el kell fogadnunk határainkat és korlátainkat ahhoz, hogy rátaláljunk a békéhez vezető útra.

Az ember életében elmaradhatatlan szerepet játszik a szeretet adása és fogadása, ami képes mindent jóvá tenni, megjavítani, a bűnt is elégetni az ember lelkében, valamint megélhetővé tenni a szeretetgyakorlásnak egy életen át megtartó erejét, a szeretet adójára is visszasugárzó gyógyító hatását.

A konferencián elhangzott 10 előadás több oldalról közelítette meg és járta körül a témát (szociális terület-gyermekvédelem, zárt intézet, a nevelési és oktatási terület). A szupervízió, a reziliencia fejlesztése nagyon fontos eljárások a kiégés megelőzése szempontjából. A konferencia nagy érdeklődés mellett zajlott le, közel 100 szakember regisztrált és hallgatta az előadásokat.

Az előadások diái megtekinthetők a Főiskola honlapján.

 

Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery