Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

10 éves a SZEGEPI

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

2024 - a Tehetség Éve

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

Betűméret:  A   A   A
Továbbképzések, szakmai napok

2017. március 16-án a SZEGEPI és a fenntartó SZEGEKIF közös szakmai tájékoztató, egyeztető megbeszélést tartott az egyházmegyei mesterpedagógus szaktanácsadók számára.

részletesenrészletesen
Article main image

Jó gyakorlat a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvodában

2015. május 27-én a Szeged−Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete által szervezett Mesepedagógiai foglalkozás és tehetséggondozás szakmai napon és továbbképzésen vettünk részt a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvodában.

 

A teljes cikk itt olvasható.

A Szeged−Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete továbbképzést szervezett tanító kollégáknak.

részletesenrészletesen

2015. április 15-én Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete szakmai tájékoztatót és műhelymunkának teret adó gyakorlatorientált képzést szervezett a NETFIT és az országos kompetenciamérések eredményeinek helyi feldolgozása, hasznosítása tárgykörben. Az előadó Majernik Erzsébet pedagógiai értékelési szakértő volt.

részletesenrészletesen

2015. április 14-én a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete pedagógustovábbképzést szervezett „Magyar nyelv és irodalom tantárgyi továbbképzés megújuló köznevelési tartalmakkal” címmel. Az előadó Valaczka András magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár, tankönyvíró, tankönyvi vezető szerkesztő volt.

részletesenrészletesen

A nyelvvizsgákról szóló pedagógus-tájékoztatási és továbbképzési programunk harmadik állomáshelye Szeged és Szentes után Békéscsaba volt. A Savio Szent Domonkos Általános Iskola és Óvoda intézményében 2015. április 10-én Caimacan Klára Igazgató Asszony fogadta a továbbképzés előadóit, és a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézetének megjelent munkatársait.

részletesenrészletesen

Beszámoló a 2015. március 23-án Szentesen tartott nyelvi továbbképző napról.

részletesenrészletesen