Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

Betűméret:  A   A   A
Szaktanácsadás, tantárgygondozás

2015. május 27-én (szerdán), a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvodába (Baks, Rózsa u. 1.) várjuk az óvodapedagógusokat Mesepedagógiai foglalkozás és tehetséggondozás című műhelymunkára.

részletesenrészletesen

2015. április 28-án Szegedre várjuk az általános iskolákban alsó tagozaton tanító kollégákat, napközis pedagógusokat. Részükre Fülöp Mária tanító, magyar szakos tanár, az OFI munkatársa tart továbbképzést.

részletesenrészletesen

A humán érdeklődésű, társadalomtudományi és művészeti tárgyakat tanító tanárokat várjuk Szegedre 2015. április 14-én, 13.30 órára szakmai továbbképzésre. A szakmai délután előadója: Valaczka András magyar-történelem szakos tanár, tankönyvíró.

részletesenrészletesen

Felhívjuk a tisztelt kollégák figyelmét az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett regionális tankönyvbemutatókra. Szegeden 2015. április 20-án az IH Rendezvényközpontban (6721 Szeged, Felső Tisza-part 2.) rendezik meg.

részletesenrészletesen

2015. február 27-én nemzetközi tudományos szimpóziumot rendez az etika, hittanár, filozófia szakos tanároknak és minden érdeklődőnek a Szegedi Gál Ferenc Főiskola és a SZEGEPI.

részletesenrészletesen

2015. március 3-án a matematika, fizika szakos felső tagozatos, valamint a középiskolai szaktanároknak és minden érdeklődőnek Póta Mária tankönyvíró, szakértő tart továbbképzést Szegeden.

részletesenrészletesen

2015. március 10-én Gyulára várjuk a matematika szakos tanárokat és minden érdeklődő pedagógust, tanítót, általános és középiskolai tanárt „Matematikai fejlesztés óvodás kortól az érettségiig” című szakmai továbbképzésünkre.

részletesenrészletesen