Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

10 éves a SZEGEPI

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

2024 - a Tehetség Éve

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

Betűméret:  A   A   A
Nevelés a katolikus intézményekben

A Magyar Cserkésszövetség tanórán kívüli iskolai közösségfejlesztési gyakorlata

részletesenrészletesen

Március 14-én Ferenc pápa fogadta a 70. évfordulóját ünneplő UCIIM, az olasz katolikus tanárok, vezetők, nevelők szövetségének képviselőit.

részletesenrészletesen

A megszentelt élet pedagógiája – a piarista rend alapítójának nevelési elvei előadás Sárospatakon

részletesenrészletesen

A köznevelés egyházakat érintő aktuális kérdéseiről egyeztetett a történelmi egyházak képviselőivel Czunyiné Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár február 26-án.

részletesenrészletesen
Article main image

Határozatok a Püspöki Konferencia ülésén a hitoktatás szabályozásáról és a Katolikus Intézmények Pedagóguskarának megalakításáról

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szeptember 2. és 3. között megtartotta őszi rendes ülését, amelyen az alábbi témákat vitatták meg a testület tagjai.

Igazodva a hitoktatás rendszerének megváltozásához a püspökök testülete hatályon kívül helyezte az eddigi hitoktatási szabályzatot és új iránymutatást fogalmazott meg a papság és a hitoktatók számára.

A püspökök testülete határozott arról, hogy megalapítja a Katolikus Intézmények Pedagóguskarát, amelynek célja, hogy a katolikus egyház által fenntartott köznevelési intézmények pedagógusait összefogja, és az intézményekben elősegítse a katolikus hit- és erkölcs alapelveinek érvényesülését, ennek segítségével a teljes ember kiformálását.

Budapest, 2014. szeptember 4.

 

(Forrás: uj.katolikus.hu)