Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

Betűméret:  A   A   A
Báró Gelsey Vilmos

Életrajza 2015-10-23

 

William H. M. de Gelsey MA., KCSG
Elnök, Gedeon Richter bizottsága 
Fő tanácsadó, UniCredit Bank AG

William de Gelsey báró, brit állampolgár, a néhai Henry de Gelsey bárónak és bárónőnek a fia. Tanulmányait a budapesti Királyi Katolikus Egyetem Iskolájában kezdte, majd 1942-ben Cambridge-ben, a Trinity College-ban szerzett diplomát természettudományokból. Az iparral kapcsolatos tapasztalatait az Imperial Chemical Industries-nál szerezte 1942 és 1951 között, ezután vezetői tanácsadóként működött.

1960-ban de Gelsey úr kereskedelmi bankügyekkel kezdett foglalkozni. Először ügyvezető igazgató volt a Hill Samuel & Co.-nál, majd elnökhelyettes lett egy nemzetközi befektetési banknál, az Orion Royal Banknál. 1988-ban Bécsbe költözött, ahol vezető tanácsadóként dolgozott a Creditanstalt bizottságában, ami jelenleg UniCredit néven működik.

Miután 1994-ben a Creditanstalt magyarországi leányvállalata privatizálta a budapesti Gedeon Richtert, 1995-ben meghívták, hogy csatlakozzon a Richter bizottságához, melynek elnökévé választották 1999-ben.

A néhai II. János Pál pápa 2005-ben a Nagy Szent Gergely Rend Lovagjává ütötte de Gelsey urat az egyháznak tett szolgálataiért. De Gelsey úr fontos szerepet játszott a 320 éves “KirKat” Katolikus Egyetem életében, melynek 1948 és 2004 között betiltották a működését. De Gelsey urat a magyarországi Becsületrend Lovagi Keresztjével is kitűntették 2011-ben.

2014. szeptember

 

William H. M. de Gelsey MA., KCSG
Chairman, Gedeon Richter plc
Senior Advisor, UniCredit Bank AG


Baron William de Gelsey, a British subject, the son of the late Baron & Baroness Henry de Gelsey, was educated at the Royal Catholic University Public School (KirKat), Budapest and received an MA degree in Natural Sciences from Trinity College, Cambridge in 1942. He obtained his industrial experience with Imperial Chemical Industries 1942-1951 followed by Management Consulting.

In 1960 Mr de Gelsey changed for a merchant banking career. First as the Managing Director of Hill Samuel & Co., followed by Deputy Chairman of Orion Royal Bank, a multinational investment bank. In 1988 he moved to Vienna to be the Senior Advisor to the Board of Creditanstalt, today’s UniCredit.

Following the privatisation of Gedeon Richter, Budapest in 1994 by Creditanstalt’s Hungarian subsidiary, he was invited to join the Board of Richter in 1995 and was made its Chairman in 1999.

The Late Pope John Paul II made Mr de Gelsey a “Knight Commander of the Order of St. Gregory the Great” (KCSG) in 2005 for his services to the Church in having played a significant role in making it possible for the 320 year old Catholic School “KirKat” which was forced to cease to function between 1948 and 2004.

Mr. de Gelsey was awarded the Knight Commander Cross of the Order of Merit of Hungary in 2011.

September 2014