Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

Betűméret:  A   A   A
SZEGEPI Pedagógiai szakkönyvtár / Taneszközbemutató hely

Taneszköz adatbázisok 2014-11-14

 Figyelmükbe ajánljuk az alábbi taneszköz adatbázisokat.

 

 

 

 

 

 

A META A Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Calderoni Taneszköz-információs Központja szolgáltatja.

Az adatbázisban a következő tantárgyak taneszközei találhatók:

 

biológia, emberismeret, fizika, kémia, magyar nyelv és irodalom, rajz, természetismeret, történelem, egészségtan, élő idegen nyelv, ének-zene, földünk és környezetünk, környezetismeret, matematika, technika, testnevelés


 

 

(1. kép)
 

Új szolgáltatás: az OFI Fejlesztési és Innovációs Központjában kidolgozott készség- és kompetenciafejlesztő feladatok elérésének biztosítása.

Informatikai eszközök az iskolafejlesztés szolgálatában

 Az iskolák önértékelését támogató online keretrendszer, mérőeszköz. Azt mutatja meg, hol tart az iskola IKT intézményfejlesztő szemléletű használata terén.

 eLEMÉR pillanatképe az iskolákról 2014-ben

 eLEMÉR idén már negyedik alkalommal készített pillanatképet a magyar iskolákban az informatikai eszközök intézményfejlesztő célú használatáról.

 Az elkészült tanulmány az alábbi linken érhető el:

 

eLemérés 2014 jelentés

 

(2. kép)