Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

Betűméret:  A   A   A
Könyvtárosoknak

Beszámoló az Egyházmegyei Iskolai Könyvtárosok június 22-ei tanácskozásáról 2015-06-26

Article main image

Az Egyházmegyei Iskolai Könyvtárosok második alkalommal találkoztak ebben az évben. A tanév végén megrendezésre került programon kilencein vettek részt, többen a tanévzárók, értekezletek sokasága miatt nem jelenhettek meg.

A program első részeként Kokas Károly, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtárának igazgatóhelyettese A tűnékeny Internet címmel tartott előadásában az Internetarchiválás fontosságáról beszélt. Felhívta a figyelmet, hogy azokat a dokumentumokat, amelyeket az internet segítségével nap mint nap megnyitunk egy vagy maximum két-három példányban léteznek a valóságban. Egy-egy szerveren vannak tárolva, és ha az a szerver tönkremegy, vagy más célra kezdik használni, esetleg formattálják és a rajta lévő adat elvész, akkor soha többet nem lesz elérhető. Szemléletes példákat mutatott be: egy 1996-ban létrehozott weboldal, amelynek kerete még mindig megvan, azonban a tartalom már nem érhető el, mert a gépet, amely az adatokat szolgáltatta, már más funkcióra használják. Egy-egy intézmény weboldala is évek alatt többet változhat, és egy-egy régi verzió, és a rajta lévő információ már soha többet nem lesz elérhető. A mai társadalom az információi nagy részét, a mai fiatal generáció pedig az információ 70-80 %-át az internetről szerzi, mégis csak a papíralapú dokumentumokat archiváljuk. Így több évtized múlva a következő generáció csak hiányosan fogja tudni összegyűjteni az adatokat azokról az eseményekről, amelyeket mi megélünk, történelemmé válnak. Az interneten elvesző adatokkal a korrajz is szegényesebb lesz. Nemcsak a történelmi adatok lesznek hiányosak, de az élő, használt nyelvi kutatások is kevesebb adattal dolgozhatnak. Jelenleg 40 országban kezdték projektek keretében megőrizni, archiválni az interneten található tartalmakat. A francia nemzeti könyvtár 2002 óta archiválja a francia vonatkozású webtartalmakat, jelenleg 400 TerraByte nagyságú az archivum. Magyarországon sajnos még nem kezdődött meg a munka, noha a szakemberek már 2006-ban felvetették a problémát. Tanácsos egy-egy intézménynek elkezdenie a maga webanyagának őrzését.
Második előadóként Barátné dr. Hajdu Ágnest hallgathatták a résztvevők a Könyvtárosi életpályamodell jelenlegi helyzetéről. Az erre alakult munkabizottságban, amelyben több könyvtártípus képviselője is jelen van, 2014 tavaszán kezdett dolgozni. Sok munka van mögöttük, és a végeredmény még nem látszik, de a résztvevők bizakodóak. A cél: egy motiváló életpályamodell felvázolása. A munka során megvizsgálták a pedagógusi életpályamodellt, igyekeztek a pozitívumait felhasználni, pl. kevesebb hangsúly essen az eddig elért eredmények bizonyítására. Az életpálya ne teljesítményértékelés legyen, hanem domináns elem legyen az objektivitás, amely vizsgálja az adott munkakörhöz kapcsolódó tevékenységeket, tulajdonságokat, kompetenciákat is. Három értékelés játsszon szerepet: a munkáltatói, a szakértői értékelés és az önértékelés. A következő szakaszokból épülne fel: 0-3 év: gyakornok, itt egy kötelező minősítő vizsga, ezután következik a könyvtáros I., majd a könyvtáros II., főkönyvtáros, mesterkönyvtáros. Az előadás bepillantást engedett egy folyamatba, az elképzelés elfogadása, végrehajtása még a következő időszak feladata.
A két, tartalmas előadás után az iskolai könyvtárosok megtekintették a Dóm téri Főiskolai Könyvtárat, amely a Pedagógiai Intézet szakkönyvtári feladatait is ellátja. Ezt követően egy rövid séta után a Somogyi Könyvtár látta vendégül a könyvtárosokat. A könyvtár történetének megismerése után, a névadó és alapító Somogyi Károly által adományozott régi könyves gyűjteménybe pillanthattak be a résztvevők. Az alapítványi gyűjtemény több mint 43 ezer kötetből áll, a gyűjtemény néhány érdekes és értékes darabját láthatták a szakmabeliek. A gyűjteményt 36 ősnyomtatvány gyarapítja, ennek egyik példánya egy 1473-ban megjelent bibliamagyarázatos kötet. Beletekinthettek egy négynyelvű, Plantin nyomda által kiadott Bibliába, és Dante Isteni színjátékának kiadásába. A gyűjteményt gazdagítja Dugonics András piarista szerzetes töredék könyvtára is. Ebből az első magyar regény, az Etelka egy korai példányát nézhették meg a könyvtárosok. A megtekintett kötetek egy régmúlt kor emlékeit idézték fel, melynek hivatott közvetítését a mai technikák alkalmazásával könyvtárosainknak kell elvégeznie.

 

(K. I)

Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery