Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

Betűméret:  A   A   A
Továbbképzések, szakmai napok

Magyar nyelv és irodalom tantárgyi továbbképzést tartott a SZEGEPI 2015-05-18

Article main image

2015. április 14-én a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete pedagógustovábbképzést szervezett „Magyar nyelv és irodalom tantárgyi továbbképzés megújuló köznevelési tartalmakkal” címmel. Az előadó Valaczka András magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár, tankönyvíró, tankönyvi vezető szerkesztő volt.

A képzésen 39 pedagógus vett részt, akik közül 8 állami intézményből érkezett. A képzésen a résztvevőknek lehetőségük volt a köznevelés új tartalmi szabályozóinak megismerésére, azok gyakorlatban való elmélyítésére a csoportokban való együttdolgozás során. A figyelem középpontjában a NAT tartalmainak exponálása, a tantárgyközi kapcsolatok jelentősége, az új tankönyvek, e-tananyagok bemutatása, implementációjuk kritériumrendszere volt.

A pedagógusok a tartalmas délután során a gyakorlatban jól hasznosítható ismeretek birtokába jutottak, támogatást kapva a folyamatos szakmai fejlődésükhöz.

 

 

(Fotókat készítette: Tóth Éva)

Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery