Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

Betűméret:  A   A   A
Könyvtárosoknak

A kulturális intézmények a pedagógusok és az innovatív köznevelés szolgálatában 2015-04-16

Article main image

Az Új Köznevelés 2015. márciusi számában jelent meg egy cikk: Rendhagyó történelemóra, ízelítő a múzeum-, könyvtár és levéltárpedagógia 20. századi kínálatából

A cikkben Dr. Gurmai Beáta az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság, Közgyűjteményi Főosztályának főtanácsosa mutatja be azokat a kezdeményezéseket, amelyek a közgyűjteményeket korszerű, a modern kornak megfelelően vonja be a köznevelés szolgálatába.

 

A cikk utal az alábbi közleményre, amelynek szövegét idemásoljuk.

A teljes cikk elérhető: Új Köznevelés 2015. március, 38-41. p.

 

 

A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK A PEDAGÓGUSOK ÉS AZ INNOVATÍV KÖZNEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN


közlemény


A múzeumok, a könyvtárak, a levéltárak, a művészeti és a közművelődési intézmények kiemelt szerepet játszanak a gyermekek informális képzésében, személyiségformálásában, identitásuk erősítésében, készségeik képességekké formálásában, továbbá hozzájárulnak a közösségek fejlesztéséhez. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának három helyettes államtitkársága – a Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság, a Köznevelési Intézményrendszer Fejlesztéséért Felelős Helyettes Államtitkárság és a Kultúráért Felelős Helyettes Államtitkárság – célként tűzték ki, hogy a Köznevelési és kulturális munkacsoport keretei között áttekintik és lehetőségeikhez mérten megteremtik a feltételeit annak, hogy az általuk irányított területeken működő intézmények az eseti kapcsolódások helyett képesek legyenek egymást erősítve, rendszeresen, tervezetten és rendszerszinten is együttműködni, hogy a köznevelés egyfajta megrendelőként legyen jelen a kulturális kínálat kialakításában. Az elmúlt fejlesztési ciklus egyik alapvető célja volt, hogy a közgyűjtemények, művészeti és közművelődési intézmények potenciálját a köznevelés szolgálatába állítsa. A múzeumok, könyvtárak, levéltárak, művészeti és közművelődési intézmények egyik kiemelt küldetése, hogy segítsék, támogassák a köznevelési intézményekben megvalósuló nevelő-oktató munkát. A megújult állandó kiállítások, a látványraktárak, a korszerű foglalkoztató-termek, a múzeumpedagógia színvonalának és presztízsének erősítése, az amatőr- és népművészeti szakkörök, csoportok tevékenységére épülő újonnan kifejlesztett nemformális tanulási programok és a közművelődési intézmények ezekkel is megerősödő, az informális tanulást szolgáló komplex tevékenységrendszere, továbbá az előadó-művészeti szaktörvény által megfogalmazott elvárások mind-mind ezt a célt szolgálták. A kulturális intézmények szerepe még inkább felértékelődik a délután is nyitva tartó iskolák rendszerének bevezetésével, továbbá fokozódó társadalmi szerepvállalásuk részeként támogatják a hátránnyal élők és speciális nevelési igényű gyermekek, fiatalok felzárkózását valamint tehetséggondozását is. A pedagógusokat ösztönözni szeretnénk, hogy a napi pedagógiai gyakorlatukba illesszék be, és természetes módon használják a tudományterületükön a kulturális intézményekben felhalmozódott tudást, valamint éljenek • az elsajátítandó tartalmak iskolán kívüli helyszíneken történő átadásának lehetőségével, • az iskola nevelési céljait szolgáló kulturális programok, művelődési tevékenységek kompetencia- és személyiségfejlesztő hatásával, • a múzeumok, könyvtárak, levéltárak, közművelődési és művészeti intézmények kínálatával, • a kulturális szakemberek, programok iskolába történő meghívásának lehetőségével. Továbbá ismerjék meg a lakóhelyükön elérhető kulturális szolgáltatásokat, kedvezményeket, és szakmai javaslataikkal akár formálják is azokat. A célok megvalósítása érdekében az Önök javaslataira is számítunk, melyeket közvetlenül is eljuttathatnak hozzánk az innovativpedagogus@emmi.gov.hu e-mail címre.