Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

10 éves a SZEGEPI

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

2024 - a Tehetség Éve

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

Betűméret:  A   A   A
Tanulmányi versenyek

Reményik Sándor Szavalóverseny 2015-03-27

Article main image

Szavalóversennyel készülnek húsvét ünnepére a Szeged-Csanádi Egyházmegyében a felső tagozatos diákok.

Összesen 31 tanuló készült fel „Templom és iskola” témakörben a döntőre az alábbi iskolákból:

 

Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola, Nagybánhegyes

Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola, Harkakötöny

Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola, Dóc

Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola, Öttömös

Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Pusztaföldvár

Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola, Kömpöc

Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola, Pusztamérges

Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola, Szarvas

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gyomaendrőd

Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Zsombó

Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, Gyula

 

A versenyen Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Reményik Sándor, Arany János, Pósa Lajos, Áprily Lajos, Bajza József, Dsida Jenő, József Attila, Szép Ernő, Wars Albert, Fodor András, Majthényi Flóra, Simogyi Imre, Tamás István, Jékely Zoltán, Túrmezei Erzsébet, Lászlóffy Aladár költők versei hangoztak el.

 

A győzelmet az 5-6. osztályosok korcsoportjában az alábbi tanulók szerezték meg:

 

  1. hely: Tóth Eszter, Szarvas, felkészítő tanár: Krátky Anita
  2. hely: Náfrádi Dorka, Zsombó, felkészítő tanár: Jakab Edit, Nagymihály Tímea
  3. hely: Márton Vanda, Kömpöc, felkészítő tanár: Kránicz Tünde

Különdíj: Molnár Előd, Szarvas, felkészítő tanár: Bíró Gyula

 

 

A győzelmet a 7-8. osztályosok korcsoportjában az alábbi tanulók szerezték meg:

 

  1. hely: Nagy Anett, Gyula, felkészítő tanár: Dávid Péter
  2. hely: Neibort Tibor, Gyomaendrőd, felkészítő tanár: Polányi Éva
  3. hely: Kovács Bence, Pusztaföldvár, felkészítő tanár: Nagy Attiláné Gregus Ilona

Különdíj: Nótári Mihály Gergely, Gyomaendrőd, felkészítő tanár: Polányi Éva

 

Köszönjük a gyermekek és felkészítő tanáraik munkáját! Szeretettel gratulálunk a résztvevőknek és díjazottaknak!

 

 

 

Fotókat készítette: Tóth Éva

Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery