Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

Betűméret:  A   A   A
Szaktanácsadás, tantárgygondozás

Tankönyvválasztást segítő regionális tankönyvbemutatók 2015-03-25

Article main image

Felhívjuk a tisztelt kollégák figyelmét az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett regionális tankönyvbemutatókra. Szegeden 2015. április 20-án az IH Rendezvényközpontban (6721 Szeged, Felső Tisza-part 2.) rendezik meg.

 

TANKÖNYVVÁLASZTÁST SEGÍTŐ REGIONÁLIS TANKÖNYVBEMUTATÓK

2015. április 8–23-ig

 

 

Tisztelt Tanárnő! / Tisztelt Tanár Úr!

 

Tájékoztatjuk, hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2015. április 8–április 23. között hét alkalommal tankönyvválasztást segítő regionális tankönyvbemutató rendezvényeket tart. Rendezvényünkre tisztelettel meghívjuk Önt. Kérjük, nézze meg a programot http://www.ofi.hu/tankonyvvalasztast-segito-regionalis-tankonyvbemutatok,és részvételi szándékát a regisztrációhoz kért adatok kitöltésével küldje el számunkra.

Pedagóguskollégáit is szeretettel várjuk, kérjük, hívja fel figyelmüket a rendezvényünkre. A rendezvény ingyenes.

 

Üdvözlettel:

 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

 

PROGRAM


 
12.30–13.30      Érkezés, regisztráció
 
13.30–14.00      Plenáris ülés
 
14.00–14.10      Szünet
 
14.10–15.10      Szekció előadások (1.)
 
15.10–15.20      Szünet
 
15.20–16.20      Szekció előadások (2.)

 

 

RENDEZVÉNYEK HELYSZÍNE:

 

 

 

SZEKCIÓ ELŐADÁSOK (A táblában a road show előadásain közreműködő valamennyi előadó neve szerepel.)

 

Szekciók

Szekció előadás (1.) 14.10–15.10

Szekció előadás (2.) 15.20–16.20

Alsó tagozat

Az OFI (Apáczai, NTK) új kiadványai az alsó tagozat 3. évfolyama számára

előadó: Boldizsárné Kovács Gizella

Az OFI alsó tagozatos tankönyvei: Olvasókönyv 3/1., Anyanyelv és kommunikáció 3., Kreatív írás 3., Matematika 3., Környezetismeret 3.

előadók: Kóródi Bence, N. Cászi Ildikó, Farkas Andrea, Fülöp Mária

Társadalomtudomány

– felső tagozat

Az OFI (Apáczai, NTK) új kiadványai a felső tagozat 7. évfolyama számára

előadók: Tótfalusi Miklós, Pálinkás Mihály/Méhes Edit

Felső tagozat irodalom, nyelvtan, történelem, erkölcstan: Irodalom 7., Nyelvtan 7., Történelem 7., Erkölcstan 7.

előadók: Baranyai Katalin,/Valaczka András, Kojanitz László,/Borhegyi Péter,/Bartos Károly, Hajdúné Tölgyesi Lívia

Természettudomány

– felső tagozat (1.)

Felső tagozat matematika, fizika: Matematika 5., Matematika 6., Matematika 7., Fizika 7.

előadók: Tóthné Szalontay Anna, Wüntsche Gergely,Számadó László, Basa István

Az OFI (NTK és Apáczai) új kiadványai a felső tagozat 7. évfolyama számára

előadók: Tótfalusi Miklós, Koreczné Kazinczi Ilona

Természettudomány

– felső tagozat (2.)

Természettudomány

– középiskola (2.)

Felső tagozat természetismeret, biológia, kémia, földrajz: Természetismeret 5-6., Biológia – egészségtan 7., Földrajz 7., Kémia 7.

előadók: Demeter László, Subai Géza, Arday István

Középiskola matematika, fizika: Matematika 11., Fizika 9., Fizika 10., Fizika 11.

elő8adók: Tóthné Szalontay Anna, Számadó László, Basa István

Társadalomtudomány

– középiskola

Középiskola irodalom, nyelvtan, történelem, etika: Irodalom 11., Magyar nyelv 11., Történelem 11., Etika 11.

előadók: Baranyai Katalin, Valaczka András, Borhegyi Péter, Hajdúné Tölgyesi Lívia

 

Az OFI (NTK) új kiadványai a középiskola 11. évfolyama számára

előadó: Méhes Edit/Pálinkás Mihály

Természettudomány

– középiskola

Az OFI (NTK) új kiadványai a középiskola 11. évfolyama számára

előadó: Kincses Ildikó/Szelindiné Galántai Melinda

Középiskola biológia, kémia, földrajz: Biológia 10., Biológia 11., Földrajz 9., Kémia 9. „A”, Kémia 9. „B”

előadók: Demeter László, Subai Géza, Arday István

Angol nyelv (1.)

 

Német nyelv (2.)

Az OFI (NTK, Apáczai) kínálata angol nyelvből, 1-12. évfolyam

előadó: Hajas Attila/Ungor Barbara/Prekup Ildikó

Az OFI (NTK, Apáczai) kínálata német nyelvből, 1-12. évfolyam

előadó: Hajas Attila/Ungor Barbara/Prekup Ildikó

Nemzetiség

A nemzetiségi tankönyvrendelés gyakorlati kérdései.

előadó: Dr. Takács Edit

A TÁMOP 3.4.1 új német/román/horvát/szlovák/szerb és bolgár nemzetiségi taneszközei

előadók: Czermanné Hornyik Erzsébet (német),Elekes Gabriella (román), Kovács Aleksandra (horvát), Sutyinszki Mária (szlovák), Vészíts Péterné (szerb és bolgár)

Megjegyzés: a nemzetiségi szekcióban az adott régió nemzetiségi nyelvének megfelelően kapcsolódnak az előadások.