Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

Betűméret:  A   A   A
Szaktanácsadás, tantárgygondozás

Továbbképzés - Matematika, fizika 2015-02-20

Article main image

2015. március 3-án a matematika, fizika szakos felső tagozatos, valamint a középiskolai szaktanároknak és minden érdeklődőnek Póta Mária tankönyvíró, szakértő tart továbbképzést Szegeden.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete szervezésében szakmai továbbképzés kerül megrendezésre 2015. március 3-án 12.30-tól a Gál Ferenc Főiskola (Szeged, Dóm tér 6. sz. alatt) Klebelsberg termében. 

A rendezvény előadója Póta Mária matematika-fizika szakos tanár, tankönyvíró, szaktanácsadó, mérés-értékelés szakos pedagógiai szakértő.

A továbbképzésre a matematika, fizika szakos kollégák mellett szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Az új tankönyvek alkalmazásáról, az új NAT és kerettantervek speciális tartalmainak exponálásáról, tantárgyközi kapcsolatokról, a matematika-fizika szakosoknak szóló életpálya modell speciális szakmai részeiről kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők.

A rendezvényről 5 pontos tanúsítván igényelhető, a jelentkezési lap kitöltésével, és a szakmai programon történő aktív részvétellel.

Szeretettel várunk mindenkit!

 

Matematika, fizika tantárgyi továbbképzés megújuló köznevelési tartalmakkal
Jelentkezési lap