Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

2024 - a Tehetség Éve

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

10 éves a SZEGEPI

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

Betűméret:  A   A   A
Aktuális hírek

IV. KÁRPÁT-MEDENCEI PEDAGÓGIAI KONFERENCIA ÉS MÓDSZERTANI NAPOK SZARVASON 2022-12-05

IV. KÁRPÁT-MEDENCEI PEDAGÓGIAI KONFERENCIA ÉS MÓDSZERTANI NAPOK SZARVASON

A konferencia és módszertani napokat ünnepélyesen nyitotta meg és köszöntötte Magyarország Kormánya nevében Dr. Latorcai Csaba, a Területfejlesztési Minisztérium miniszterhelyettese. Miniszterhelyettes úr köszöntőjében elismeréssel szólt a megvalósítók munkájáról, így a SZEGEPI és partnerei, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő példaértékű együttműködéséről. A program keretében mintegy hatezerötszáz gyermek utazott az anyaországba, és ezerhétszázötvennégy pedagógus vett részt a továbbképzési és rekreációs, kulturális programokon.

 

Sajtómegjelenés:

https://www.newjsag.hu/2022/12/04/barmerre-is-kanyarodom-megis-mindig-szarvas-fele-tartok/

http://korostv.hu/index.php/hu/friss-msorok/4539-2022-11-29-11-42-27

https://www.beol.hu/helyi-kozelet/2022/11/tobb-mint-hatezer-diak-vett-reszt-a-jard-vegig-programban

https://www.orientpress.hu/cikk/2022-11-25_tobb-mint-hatezer-diak-vett-reszt-a-jard-vegig-programban