Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

Betűméret:  A   A   A
Aktuális hírek

Gelsey Vilmos temetése 2021-06-22

Article main image

Budapesten temették el báró Gelsey Vilmost. A Mátyás-templomban június 21-én tartott, búcsúztatóval egybekötött gyászmisét Kiss-Rigó László püspök mutatta be.

A könyörgéseket az elhunyt magyar és külföldi barátai és tisztelői olvasták fel, köztük Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke. Az eseményen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Varga Mihály miniszter, valamint a magyar és a nemzetközi gazdasági és társadalmi élet sok jeles személye is. A szentmisét követően méltató beszédet mondott Patai Mihály, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. A Gelsey Vilmos hamvait kísérő gépjárműves gyászmenet innen a Fiumei úti sírkert nemzeti emlékhelyéhez vonult, ahol a Kiss-Rigó László püspök által végzett temetési szertartáson az Ave Domine családi mauzóleumba helyezték örök nyugalomra báró Gelsey Vilmost. Személyében a gazdasági élet fáradhatatlan mentorától, Magyarország barátjától, Egyházunk jótevőjétől, a magyar oktatás, a keresztény nevelés ügyének, Egyházmegyénk intézményeinek segítőjétől, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézetének létrehozójától, a budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium újjászervezőjétől, az esztergomi Rudnay Sándor Alapítvány barátjától és támogatójától, a Magyar Nemzeti Bank elnöki tanácsadójától, a Richter Gedeon Nyrt. örökös tiszteletbeli elnökétől, a Nagy Szent Gergely Rend Parancsnoki Fokozatának (KCSG) és a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjének birtokosától búcsúztak el

 A gyászmise a Mátyás-templom YouTube csatornáján továbbra is megtekinthető. Requiescat in pace!