Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

Betűméret:  A   A   A
Aktuális hírek

Báró Gelsey Vilmos gyászmisével egybekötött búcsúztatója a Mátyás-templomban 2021-06-21

Article main image

Báró Gelsey Vilmos  gyászmisével egybekötött búcsúztatója a Mátyás-templomban

Báró Gelsey Vilmos, KCSG a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje és a Nagy Szent Gergely Rend parancsnoki fokozat kitüntetettje, a Rudnay Sándor Alapítvány barátja és támogatója életének 100. évében elhunyt.
A gyászmisével egybekötött búcsúztatóját június 21-én, hétfőn 15.00 órakor a Mátyás-templomban tartják. A szentmisét követően az elhunyt hamvait a szűk család jelenlétében a Fiumei úti sírkert nemzeti emlékhelyen, az Ave Domine mauzóleumban helyezik örök nyugalomra. A szentmisét Kiss-Rigó László püspök mutatja be, majd végzi a temetési szertartást. Az elhunytat a Magyar Nemzeti Bank saját halottjának tekinti.

Requiescat in pace!

A Mátyás-templomból élőben közvetítik a gyászmisét 2021. június 21-én, hétfőn 15.00 órakor és a felvétel a későbbiek folyamán is elérhető lesz az alábbi linken a templom YouTube csatornáján:

 

https://www.youtube.com/watch?v=TovO581n9X0