Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

Betűméret:  A   A   A
Báró Gelsey Vilmos

Gelsey 99 az idei adventben 2021-02-28

Article main image

Isten éltesse sokáig 99. születésnapján a SZEGEPI alapítóját, báró Gelsey Vilmos urat! Boldog születésnapot és áldott karácsonyt!

Gelsey 99 az idei adventben

Isten éltesse sokáig 99. születésnapján a SZEGEPI alapítóját, báró Gelsey Vilmos urat! Boldog születésnapot és áldott karácsonyt!

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete tisztelettel és szeretettel köszönti a 99. születésnapján báró Gelsey Vilmos Urat, a SZEGEPI alapítóját!

Szegedről, és az egyházmegye iskoláiból, óvodáiból küldjük neki Londonba jókívánságainkat, a mielőbbi találkozás reményében, a 100. születésnapra készülés közös örömével.

Ezt a szép születésnapot az adventben ünnepeljük, így a közeledő karácsonyra is növekvő szeretettel gondolva, küldjük Gelsey Vilmos Úrnak az egyetemünk szarvasi Gyakorlóintézménye és a kunszentmártoni Szent Anna Katolikus Óvoda pedagógusainak és gyermekeinek zenés-verses köszöntését, amit a Gelsey 99 alkalmára is készülve állítottak össze, a távolból is hozzá fordulva, meggyújtva az adventi koszorú gyertyáit.

Küldjük ezeket a felvételeket az egyházmegye minden iskolájának és a SZEGEPI partnereinek, minden jóakaratú embernek, akikkel így osztjuk meg a 99. születésnap és a közeledő karácsony, a Megváltó születésének ünnepi örömét.

Isten éltesse sokáig báró Gelsey Vilmos Urat, és adjon Isten áldott, boldog karácsonyt neki és a SZEGEPI, az egyházmegyei iskolák és óvodák közösségeinek!

Dr. Kozma Gábor
főigazgató