Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

Betűméret:  A   A   A
Aktuális hírek

Elkezdődött a 2020/2021-es tanév. A tanév főbb eseményeinek rendje 2020-09-03

Article main image

Elkezdődött a 2020/2021-es tanév. A tanév főbb eseményeinek rendje

Elkezdődött a 2020/2021-es tanév. A tanév főbb eseményeinek rendje

 

A 2020/2021-es tanév rendjéről szóló kormányrendeletnek alárendelten az iskolai év szeptember 1-jén, kedden megkezdődött, és 2021. június 15-ig tart.

Az első félév 2021. január 22-ig tart, az iskolák január 31-ig értesítik a diákokat és a szülőket a félévi eredményekről.

A szakgimnáziumok diákjainak 177 napig, a gimnáziumok és szakiskolák tanulóinak 178 napig kell iskolába járniuk. Kivételt a középfokú iskolák végzősei képeznek, számukra az utolsó tanítási nap 2020. április 29-én, csütörtökön lesz.

A tanítási szünetek időpontjai

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap. 2020. november 2. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).

Az érettségi vizsgákkal kapcsolatos tudnivalók

Az őszi érettségi szezon 2020. október 16-án kezdődik a nemzetiségi nyelvi és irodalmi írásbelikkel, az írásbeli vizsgák október 30-ig tartanak. Az emelt szintű szóbeli érettségiket 2020. november 12-16 között tartják, a középszintű szóbeliket pedig november 23-27 között.

A tavaszi érettségik 2021. május 3-án hétfőn kezdődnek. Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgákat 2021. június 3-10. között, a középszintű szóbeliket 2021.június 14-25. között szervezik.

 

A középiskolai felvételivel kapcsolatos tudnivalók

 

A középfokú iskoláknak 2020. október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi tájékoztatójukat Az általános iskolák október 31-ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a felvételi eljárásról.

November 16-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. A központi felvételi vizsgára 2020. december 4-ig jelentkezhetnek a diákok.

A központi írásbeli felvételit 2021. január 23-án tartják az érintett középiskolák, a pótló írásbeli vizsgát pedig január 28-án. A diákokat február 8-ig értesítik eredményeikről.

A középfokú iskolákba 2021. február 19-ig lehet jelentkezni. A szóbeli meghallgatásokat február 23. és március 13. között szervezik meg a középiskolák. A diákok április 30-ig értesülhetnek arról, hogy hova vették fel őket.

A témahetek időpontjai

"PÉNZ7" pénzügyi és vállalkozói témahét: 2021. március 1-5.

Digitális Témahét 2021. március 22-26.

Fenntarthatósági Témahét: 2021. április 19-23.

Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenysége témanap (Magyar Diáksport Napja): 2020. szeptember 25.