Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

10 éves a SZEGEPI

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

2024 - a Tehetség Éve

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

Betűméret:  A   A   A
Aktualitás

Hogyan lehet a karantén idején teljes értékűen szentmisén részt venni? - pályázat 2020-04-07

Article main image

Hogyan lehet a karantén idején teljes értékűen szentmisén részt venni? - pályázat

Hogyan lehet a karantén idején teljes értékűen szentmisén részt venni?

  • Készíts rajzot bármilyen technikával
  • írd meg történeted
  • vagy készíts fotót

 és küldd el nekünk mellékletben a palyazat@szalezianum.hu e-mail címre a kitöltött adatlappal együtt.

 

Korcsoportok: 1. óvodások 2. Általános iskola 1–4. osztály 3. Általános iskola 5–8. osztály 4. Középiskola 9–12. osztály 5. Felnőtt

Egy szerző maximum két alkotással pályázhat.

Beküldési határidő:  2020. április 20.

A legjobb és legötletesebb alkotások készítői jutalomban részesülnek.

A pályaműveket kizárólag digitális formátumban várjuk (rajzokat is kérjük befotózni).

Beküldéskor tüntessétek fel a pályázó nevét, életkorát, plébániáját és/vagy iskoláját A pályázó elfogadja, hogy a beküldött alkotásokat a kiíró szabadon felhasználhatja, megjelenteti a rendelkezésre álló online vagy nyomtatott felületein.

Minden további információ: www.szalezianum.hu