Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

Betűméret:  A   A   A
Képzések / Konferencia és Módszertani Napok / Nyári Akadémia

Akkreditált pedagógus továbbképzések – 30 óra 2019-04-29

30 órás akkreditált képzések

(felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/000814)

 

30 órás akkreditált képzések:

(felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/000814)

 

Resztoratív technikák a gyakorlatban

Időpont: 2021. május 6-8.

Képzés típusa: online

Jelentkezés 

 

Hatékony konfliktuskezelési technikák

Időpont: 2021. május 6-8.

Képzés típusa: online

Jelentkezés 

 

Kooperatív tanulás, csoportmunka pedagógiája

Időpont: 2021. május 6-8.

Képzés típusa: online

Jelentkezés 

 

 

 

 

Akkreditált pedagógus továbbképzések – 30 óra

 

  1. Családpedagógiai ismeretek
  2. A korszerű pedagógiai értékelés gyakorlata
  3. Hatékony konfliktuselemzési technikák
  4. A kooperatív tanulás csoportmunka pedagógiája
  5. Resztoratív technikák a gyakorlatban

 

 

 

Családpedagógiai ismeretek

 

A továbbképzés célja:

A pedagógusok felkészítése a család-megismerési technikák, a családpedagógiai konzultáció, a konfliktuskezelés módszereinek alkalmazására. Saját élményű tapasztalatszerzés által annak elősegítése, hogy a résztvevők képessé váljanak a családokkal való együttműködés jó gyakorlatának kialakítására, a családok esetleges diszfunkcionális működésének felismerésére és a működésbeli problémák pozitív befolyásolására. A résztvevők szaktudásának bővítése a hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek javítása, eredményes nevelése érdekében.

 

Az ismeretek számonkérésének módja: 

A résztvevők záró dolgozatot és 1,5 oldalas terjedelemben reflexiós levelet készítenek.

 

A jelentkezés feltételei: 

Iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; tanító, általános és középiskolai tanár, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, óvodapedagógus.

 

Javasolt munkakörök:  

Tanító, tanár, gyógypedagógus, kollégiumi nevelő, könyvtáros tanár (tanító), szakoktató, gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus, óvodapedagógus.

 

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):

Intézményvezető, intézményvezető-helyettes, diákönkormányzatot segítő pedagógus, gyermekvédelmi felelős, munkaközösség vezető, osztályfőnök, szabadidő-szervező, gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető.

 

 

 

 

 

 

 

A korszerű pedagógiai értékelés gyakorlata

 

A továbbképzés célja:

A résztvevők felkészítése - a pedagógiai értékelés korszerű módszereinek alkalmazására, - a pedagógiai mérések szakszerű elvégzésére, az adatok feldolgozására, értelmezésére, elemzésére, - a mérések eredményeinek gyakorlatban történő felhasználására, a fejlesztő munka megtervezésére.

A pedagógusok szaktudásának bővítése a tudás ellenőrzésére, szakszerű értékelésére alkalmas módszerek megismerése, adekvát mérőeszközök készítése céljából.

 

Az ismeretek számonkérésének módja: A résztvevők 3-4 oldalas záró dolgozatot készítenek.

 

A jelentkezés feltételei:

─   iskolai végzettség:  egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; tanító, általános és középiskolai tanár, óvodapedagógus.─   egyéb jelentkezési feltételek: alapfokú informatikai ismeretek

 

Javasolt munkakörök:

Tanító, tanár, gyógypedagógus, kollégiumi nevelő, könyvtáros tanár (tanító), szakoktató, gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus, óvodapedagógus.

 

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):

Intézményvezető, intézményvezető-helyettes, munkaközösség vezető, osztályfőnök, szabadidő-szervező, gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető.

 

 

 

 

 

 

Hatékony konfliktuselemzési technikák

 

A továbbképzés célja: 

A pedagógusok felkészítése az egyéni és csoportos intézményi konfliktushelyzetek felismerésére, elemzésére és a képzésen elsajátított eszközök segítségével azok magabiztos kezelésére, a megoldáshoz vezető utak megtervezésére.

Saját élményű tapasztalatszerzés által annak elősegítése, hogy a pedagógusok képessé váljanak a konfliktusok kezeléséhez szükséges kommunikációs technikák, a hagyományos és alternatív konfliktuskezelési stratégiák tudatos alkalmazására.

                                                    

Az ismeretek számonkérésének módja:

A résztvevők 4-5 oldalas záró dolgozatot és 1,5 oldalas reflexiós levelet készítenek.

 

A jelentkezés feltételei: 

─   iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; tanító, általános és középiskolai tanár, óvodapedagógus.

 

Javasolt munkakörök:

Tanító, tanár, gyógypedagógus, kollégiumi nevelő, könyvtáros tanár (tanító), szakoktató, oktató, fejlesztő pedagógus, óvodapedagógus.

 

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek): 

Intézményvezető, intézményvezető-helyettes, munkaközösség vezető, osztályfőnök, szabadidő-szervező, gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető.

 

 

A kooperatív tanulás csoportmunka pedagógiája

 

A továbbképzés célja: 

A pedagógusok szaktudásának bővítése a kooperatív tanulás, a csoportmunka, mint pedagógiai stratégia eszközeinek megismerése, alkalmazása, a fejlesztési lehetőségek tudatosítása céljából.

A pedagógusok felkészítése a csoportot igénylő feladatok tervezésére, a csoportszerepek fejlesztésére, a csoportmunka értékelésére.

Saját élményű tapasztalatszerzés által annak elősegítése, hogy a résztvevők képessé váljanak a tanulók szociabilitásának, kommunikációs, információ-megszerzési és együttműködési képességének fejlesztésére a kooperatív technikák elsajátítása, az együttműködéses tréninggyakorlatok által.

További cél a tanulási potenciál, a tanulás iránti motiváció, a gondolkodási képességek fejlődésének pozitív befolyásolása.

 

Az ismeretek számonkérésének módja:

A résztvevők záró dolgozatot és 1,5 oldalas terjedelemben reflexiós levelet készítenek.

 

A jelentkezés feltételei: 

Iskolai végzettség:  egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; tanító, általános és középiskolai tanár, óvodapedagógus.

 

Javasolt munkakörök:

Tanító, tanár, gyógypedagógus, kollégiumi nevelő, szakoktató, gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus, óvodapedagógus.

 

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek): 

Intézményvezető, intézményvezető-helyettes, gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető.

 

 

Resztoratív technikák az iskolában

 

A továbbképzés célja: 

A résztvevők megismerjék a resztoratív (helyreállító) szemlélet elméleti hátterét, kialakulásának történetét, kulturális, vallási gyökereit, technikáit, beavatkozási mechanizmusait, szintjeit, típusait.

Saját élményű gyakorlatokon keresztül nyerjenek betekintést a resztoratív technikák működésébe.

Képessé váljanak a resztoratív technikák bevezetésének előkészítésére, megtervezésére, kivitelezésére, értékelésére, a resztoratív módszerek alkalmazására.

 

Az ismeretek számonkérésének módja:

4-5 oldalas záró dolgozat a resztoratív szemlélet bevezetési lehetőségeiről és 1,5 oldalas reflektív levél elkészítése a resztoratív technikák sajátélményű kipróbálásáról.

 

A jelentkezés feltételei: 

─   iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; tanító, általános és középiskolai tanár, óvodapedagógus.

─   egyéb jelentkezési feltételek: alapfokú informatikai ismeretek.

 

Javasolt munkakörök:

Tanító, tanár, gyógypedagógus, pszichológus, szociálpedagógus, kollégiumi nevelő, könyvtáros tanár (tanító), szakoktató, gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus, óvodapedagógus.

 

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek): 

Intézményvezető, intézményvezető-helyettes, diákönkormányzatot segítő pedagógus, munkaközösség vezető, osztályfőnök, szabadidő-szervező, gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető.