Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

Betűméret:  A   A   A
Aktualitás

Digitális Tér 2018 ― Konferencia pedagógusoknak 2018-11-05

Article main image


Digitális Tér 2018 ― Konferencia pedagógusoknak

Az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete, az ELTE PPK és a Tempus Közalapítvány Digitális Tér 2018 címmel országos konferenciát szervez.

A konferencia helyszíne: Budapest, az ELTE PPK Kazinczy utcai épülete
Ideje: 2018. november 24, 10-17 óra

A konferencia a következő kérdésekre keresi a választ:
•    Miért van szükség a hálózatosodás és a tanári kollaboráció megvalósítására a digitális térben?
•    Milyen előnyökkel jár a széleskörű együttműködés, és milyen feltételek, eszközök szükségesek a megvalósításhoz?
•    Milyen új eszközök könnyítik meg a digitális térben a tanári együttműködést? Hogyan támogatják ezek a tanárok egymás közötti tudásmegosztását?
•    Milyen partnerkapcsolatok és mentori lehetőségek állnak rendelkezésre a pedagógusok szakmai fejlesztéséhez a tanulás digitális támogatásában?  Miként köthetők össze és szervezhetők hálózattá a hatékonyan működő szakmai műhelyek, szervezetek?
•    Milyen – részben kihasználatlan – lehetőségek és milyen buktatók rejlenek az információk korlátlan áramlásában?
További információ a konferencia honlapján