Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

10 éves a SZEGEPI

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

2024 - a Tehetség Éve

Betűméret:  A   A   A
Aktualitás

Nyilvánosak a 2016-os PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) mérés eredményei 2018-03-14

Article main image

A PIRLS az egyik legjelentősebb nemzetközi oktatási eredményeket és összefüggéseiket vizsgáló mérés, a PISA és a TIMSS mellett.

Ezeket hazánkban az országos kompetenciamérés rendszere egészíti ki. A PIRLS-mérést 2001 óta ötévente szervezi meg az IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) a 4. évfolyamos tanulók szövegértési képességeinek és az azzal összefüggő háttértényezők vizsgálata céljából. A PIRLS-vizsgálatot a világon mindenütt az adott ország ezzel megbízott nemzeti központja szervezi. Magyarországon a mérés lebonyolításáért az Oktatási Hivatal Köznevelési Mérési Értékelési Osztálya felelt.

A 2016-os mérésben 50 ország közel 320 000 tanulója vett részt. Hazánknál ezek közül mindössze 7 ország ért el szignifikánsan jobb eredményt.

Magyarországon 149 véletlen mintavétellel kiválasztott iskola 209 osztályának 4623 tanulója vett részt a mérésben. A 2001-ben kialakított 500 pontos PIRLS-skálaátlaghoz viszonyítva 2001-ben 543, 2006-ban 551, 2011-ben 539, 2016-ban pedig 554 pont lett a magyar negyedik évfolyamos tanulók átlagpontszáma.

A 2016-os PIRLS-mérést részletesen bemutató összefoglaló jelentést és a rövid tájékoztatót mellékletként csatoltuk.

 

PIRLS 2016
PIRLS 2016 tájékoztató

 

(S. E.)