Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

2024 - a Tehetség Éve

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

10 éves a SZEGEPI

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

Betűméret:  A   A   A
Konferenciák

II. OREKO - Országos REsztoratív KOnferencia 2017-10-04

Article main image

Szíves figyelmükbe ajánljuk a szegedi Gál Ferenc Főiskola és a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézet által szervezett II. OREKO - Országos REsztoratív KOnferenciát, amit "Közösségek, iskolák, resztorativitás" címmel rendezünk meg.

Szíves figyelmükbe ajánljuk a szegedi Gál Ferenc Főiskola és a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézet által szervezett II. OREKO - Országos REsztoratív KOnferenciát, amit "Közösségek, iskolák, resztorativitás" címmel rendezünk meg.

A resztoratív - vagy más szóval helyreállító - gyakorlatok egy több mint húsz esztendőre visszatekintő szemléletmód és módszertan a fegyelemsértés kezelésének, a közösségi konfliktusfeldolgozás, a közösségek fejlesztésének szolgálatában.

A konferencia időpontja: 2017. november 17.
Helyszíne: Gál Ferenc Főiskola, Szeged, Dóm tér 6. 

A konferencia elnöke: Dr. Csomortáni Zoltán adjunktus, klinikai szakpszichológus, pár- és családterapeuta, a Gál Ferenc Főiskola Nevelés- és Társadalompszichológia Tanszék és az Eötvös Loránd Tudományegyetem PPK NI tanára 

Konferenciánk előadói között a resztoratív, helyreállító szemlélet magyarországi és nemzetközi szakértői osztják meg elméleti és gyakorlati tapasztalataikat. A konferencia részvétel regisztrációhoz kötött, ezért kérjük Önöket, hogy legkésőbb november 14-ig jelezzék részvételi szándékukat Regisztrációs oldalunkra kattintva. 

A GFF és a SZEGEPI együttműködésében a rendezvény pedagógus-továbbképzésként is elfogadtatható, melyről 5 kreditpont értékben tanúsítványt állítunk ki. Ennek regisztrációs díja: 1000 Ft. A regisztrációhoz  egy másik adatlapot is ki kell tölteni, ami a Tanúsítvány link alatt érhető el. 

 

Várjuk jelentkezését szakmai konferenciánkra!

 

Program

 Plakát

 

Jelentkezési lap           (általános regisztráció)

Tanúsítvány    (pedagógus-továbbképzés)