Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

Betűméret:  A   A   A
Aktualitás

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 30 órás akkreditált Közösségi Szolgálatos tanártovábbképzést szervez pedagógusok számára 2017-09-18

Article main image

A jelentkezés és a képzésbe való bekapcsolódás feltétele általános iskolai vagy középiskolai pedagógus munkaviszony és főiskolai vagy egyetemi pedagógus diploma meglétének igazolása.

A jelentkezés és a képzésbe való bekapcsolódás feltétele általános iskolai vagy középiskolai pedagógus munkaviszony és főiskolai vagy egyetemi pedagógus diploma meglétének igazolása.

A képzésen való részvétel ingyenes, előzetes regisztrációhoz kötött, a képzés idejének szünetében az étkezés megszervezése egyénileg történik.

 

A továbbképzés helye, címe:

Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ,

2890 Tata, Tanoda tér 5.

 

A továbbképzés időpontjai:

 

2017. október 3. kedd (8.00 – 17.00 óráig),
2017. október 5. csütörtök (8.00-17.00 óráig) és
2017. október 10. kedd (8.00 – 17.00 óráig).

 

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele:

-        a jelenléti órákon való min. 90%-os részvétel,

-        aktív részvétel a gyakorlatokban,

-        képzési portfólió összeállítása, záró dolgozat.

 

A felkészítésre e-mailben lehet jelentkezni a http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentById/136 felületről letöltött jelentkezési lap (word dokumentum formátumban történő) visszaküldésével:

Láng Éva lang.eva@ofi.hu

 

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 20.

 

 

(S. E.)