Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

Betűméret:  A   A   A
Aktualitás

Cikkajánló – IKT-használat 10-18 éveseknél 2017-05-18

Article main image

A Magyar Pszichológiai Szemle 2016/1-2. számában jelent meg a 10-18 évesek IKT-eszközhasználatát felmérő kutatás eredményeit bemutató tanulmány. A kérdőíves felmérés a Z generációhoz tartozó három korosztályt vizsgálta. A kutatók azt feltételezték, hogy a korosztályok között vannak különbségek a digitális eszközök használatában.

A kérdőíves felmérés eredménye azonban nem mutatott olyan markáns eltérést a három korosztály között, mint azt feltételezték. Az IKT-eszközök használata meghatározza mindhárom korosztály mindennapjait. Könnyen hozzájutnak a digitális eszközökhöz, a válaszadók közül csak négy család nem rendelkezett számítógéppel, a többi családban kettő vagy több eszköz is rendelkezésre áll. A választ adók jelentős időt töltenek eszközhasználattal, több mint 40 százalék fél és másfél óra közötti időt használ hétköznaponként, és hétvégén az időtartam növekszik. Egy másik szempont a multitasking, amit vizsgáltak, ez a legidősebbekre jellemző leginkább. A multitasking, az egyszerre több feladat végzése, a figyelem megosztását vonja maga után, és kutatások szerint ez hatással van az idegrendszeri folyamatokra. Egy 2012-es kutatás szerint a „megnövekedett mutlitasking tevékenység újrahuzalozza az agy bizonyos területeit oly módon, hogy az új információk megtanulására és a koncentrálásra vonatkozó képességünk csökkenhet.”

 

Az IKT-használat, amely megkerülhetetlen és megkérdőjelezhetetlen a mai világban, ezért érdemes sokféle szempontból, több korosztálynál vizsgálni a használat jellemezőit, elterjedségét és hatását.

 

Dorner L. - Hatvani A. - Taskó T. - Soltész P. - Estefánné Varga M. – Dávid M: IKT-használat 10-18 éveseknél, egy IKT-eszközhasználati kérdőív bemutatása, in: Magyar Pszichológiai Szemle, 2016/1-2. sz. 25-56. p.

 

 

(K. I.)