Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

Betűméret:  A   A   A
Báró Gelsey Vilmos

Átadták a 2016. évi Gelsey Vilmos-díjakat 2016-12-06

Article main image

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete díjait december 5-én, a budapesti Gellért Szállóban megtartott ünnepségen nyújtottak át a magyar köznevelés kiemelkedő pedagógusi, gazdasági szakértői teljesítményeinek elismerésére.

A Báró Gelsey Vilmos-díjat dr. Naszvadi György közgazdász kapta meg a keresztény nevelés ügyét, a nemzeti köznevelés megerősítését elkötelezetten szolgáló, kiemelkedő gazdasági szakértői munkájának elismeréseként. Dr. Naszvadi György laudációját Soltész Miklós államtitkár tartotta. A Báró Gelsey Vilmos Nagydíjjal dr. Baranyi Károly tanárt, a Nemzeti Pedagógus Műhely elnökének kiemelkedő pedagógusi munkásságát, sok nemzedék javára végzett nevelői szolgálatát ismerték el. Dr. Baranyi Károly munkásságát dr. Frenyó Zoltán filozófus méltatta. A díjakat Kiss-Rigó László püspök és Kozma Gábor főigazgató, rektor adták át több államtitkár, helyettes államtitkárok jelenlétében, a magyar tudományos, gazdasági és kulturális élet, a magyar katolikus oktatás és nevelés kiemelkedő személyiségei előtt. A díjazottakat köszöntötte Gelsey Vilmos, az szegedi pedagógiai intézet és a díj alapítója. Az ünnepségen részt vettek a 2014-ben alapított Báró Gelsey Vilmos-díjak korábbi kitüntetettjei is: Jelenits István piarista professzor, Tóth József könyvvizsgáló, Farkas István piarista és Németh Emma szociális testvér.

 

Ismertető a 2016. évi díjakról

 

Gelsey Vilmos díjátadóról készült videó itt tekinthető meg

 

 

(K. G.)

Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery
Article image gallery