Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

Betűméret:  A   A   A
Aktualitás

Tanulási eredmények írása és értékelése képzés 2016-11-18

Article main image

Az Oktatási Hivatal a nagy érdeklődésre való tekintettel immár ötödik alkalommal szervez kétnapos műhelymunkát a tanulási eredményeken alapuló képzésfejlesztés témájában.

A képzés a 277/1997. (XII. 22) Korm. rendelet 5. § 3d) pontja értelmében a kötelező pedagógus-továbbképzések időtartamába beszámítható intézményvezetői döntés alapján.

A műhelymunka az alábbi időpontban és helyszínen lesz:

  • 2016. december 12-13., 9.00-17.30
  • 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A.

 

A résztvevők számára a képzés díjmentes és az étkezésről (kávészünet, szendvicsebéd) az Oktatási Hivatal gondoskodik.

A műhelymunkák fő célja: a keretrendszerek és a tanulási eredmények alapú szemlélet megismerése, az azokat összekötő nyelvezet és a mindennapos gyakorlati alkalmazás elsajátítása lesz. Az egész életen át tartó tanulást támogató európai keretrendszerek, így az Európai és a Magyar Képesítési Keretrendszer is a tanulás eredményeinek megfogalmazásán alapulnak. Ez a szemlélet viszonylag új, mivel a képzések többsége jellemzően bemeneti követelményeket és vizsgakövetelményeket határoz meg, nem pedig azt, hogy a képzés végére a tanuló mit tud, mire képes, milyen attitűdökkel bír és a tanultakat milyen önállósággal képes elvégezni. Az európai és hazai változások hatására a képzések kidolgozói, a pedagógusok, szakoktatók, felsőoktatásban oktatók és trénerek egyre többször fognak találkozni az új terminológiákkal, a velük kapcsolatos elvárásokkal.

A képzésre azokat az oktatási és képzési szakembereket várják, akik:

  • kíváncsiak egy új pedagógiai gondolkodásmódra;
  • a mérés-értékelés területén szeretnének új ismereteket szerezni;
  • szeretnék jobban megérteni az előzetes tudás mérésének fontosságát és a validáció lehetőségeit;
  • szeretnének tájékozódni arról, hogy milyen területeken várható még a tanulási eredmények alapú szemlélet megjelenése.

A tréning két teljes napon át tart (8-8 órában), és elsősorban gyakorlatokon keresztül ismerteti meg a résztvevőket a tanulási eredmények alkalmazhatóságával a munkájukhoz kapcsolódóan. Pl: gyakorlati oktatás, tanulási eredmény alapú képzési és kimeneti követelmények, felnőttképzési szakmai programkövetelmények.

További kérdéseivel kérjük, forduljon a szervezőkhöz a tanulasieredmenyek.kepzes@oh.gov.hu címen.

 

(S. E.)