Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

Aktuális hírek

Jelentkezés tehetségpont akkreditációra ― Képzési lehetőség akkreditáció előtt álló tehetségpontoknak 2018-10-05

Article main image

Jelentkezés tehetségpont akkreditációra― Képzési lehetőség akkreditáció előtt álló tehetségpontoknak

A Matehetsz (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) meghirdette a tehetségpont akkreditációban való részvétel lehetőségét.
A tehetségpont akkreditációra 2018. október 15-ig lehet jelentkezni a http://tehetseg.hu/jelentkezes-tehetsegpont-akkreditaciora2018 felületen.
Az intézményi/szervezeti, illetve a települési hatókörben akkreditáló tehetségpontoknak a sikeres akkreditáció személyi feltétele, hogy a tehetségpontnál dolgozzon legalább egy olyan kolléga, aki elvégzett egy tehetséggondozás témájú 30 órás képzést. Fontos, hogy a képzést olyan kolléga végezze el, akinek konkrét gyakorlati részvétele igazolható a tehetségpont tevékenységrendszerében.
Ha az Ön tehetségpontjánál nincs ilyen kolléga, és Önök szeretnének részt venni az akkreditációban, a képzésen való részvételi szándékot 2018. október 15-ig lehet jelezni az alábbi felületen:

A 30 órás képzések várható időpontja: 2019. január

(S.E.)